είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ84 – Ηλεκτρονικών και ΠΕ91 - Θεατρικής Αγωγής στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Φ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α.ΣΧ.Α. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες II

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 8-1-2019 έως και 15-1-2019 και ώρα 15.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ 01/07-01-2019: Τοποθετήσεις/Διαθέσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, με την αριθμ. 01/07-01-2019 Πράξη του τοποθετεί ή/ και διαθέτει εκπαιδευτικούς για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

• Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν με την παρούσα Πράξη καλούνται να παρουσιαστούν την Τετάρτη 09/01/2019 στη νέα τους Σχολική Μονάδα για την ανάληψη υπηρεσίας.
• Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις ορίζεται μέχρι την Παρασκευή 11/01/2019.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 08-01-2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΠπ_31-12-2018

Σύμφωνα με την αριθμ. 221343/Δ2/21-12-2018 εγκύκλιο έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ,) για το σχολικό έτος 2018-2019, του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναρτώνται νέοι πίνακες με:

  • Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί.
  • Τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και τις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται.
  • Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί λόγω μη αποδοχής τοποθέτησης έως και 28-12-2018.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο:

  • οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 12:00. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την αριθμ. 221343/Δ2/21-12-2018 εγκύκλιο έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ,) για το σχολικό έτος 2018-2019, του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναρτώνται πίνακες:

1. Με τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί
2. Τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης
3. Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο:
1. Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.
2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί εφόσον επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν στις οικείες Δ.Δ.Ε. ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα αιτούνται την τοποθέτησή τους σε σχολική/κες μονάδα/ες που δεν έχουν καλυφθεί έως και την Παρασκευή 28-12-2018.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit