είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ανακοινώσεις Οικονομικού Τμήματος ΔΔΕ Χαλκιδικής

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2017-18            

ΟΔ1-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2017-18 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Ε.Ι.Χ. (09.2017)

ΟΔ2-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2017-18 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ (09 2017)

ΟΔ3-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2017-18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Ε.Ι.Χ. (09.2017)

ΟΔ4-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2017-18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ (09 2017)

ΟΔ5-ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2017-18 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (09.2017)

ΟΔ6-ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2017-18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (09.2017)

ΟΔ7-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2017-18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ Ε.Ι.Χ.(09.2017)

ΟΔ8-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2017-18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ Ε.Ι.Χ. ΤΡΙΤΟΥ (09.2017)

ΟΔ9-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2017-18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ (09.2017)

ΟΔ10-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ 2017-18 (09.2017)

 

YΠΕΡΩΡΙΕΣ 2017-18   

ΥΠ1-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2017-18 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (09.2017)

ΥΠ2-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2017-18 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (09.2017)

ΥΠ3-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2017-18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (09.2017)

ΥΠ4-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2017-18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (09.2017)

ΥΠ5-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2017-18 (09.2017)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 2016-17                                                          

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

O6 - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2016-17 (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

O4 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕ Ε.Ι.Χ.(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

O5 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) 

Ο8 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ 2016-17 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ-ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 2016-17 ΜΟΝΙΜΩΝ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο1 - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο11 - ΥΠΕΥΘΥΝH ΔΗΛΩΣH ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 (ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ Ε.Ι.Χ.)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο12 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 (Ε.Ι.Χ. ΤΡΙΤΟΥ)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο13 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 (ΧΡΗΣΗ ΚΤΕΛ)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2016-17                  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

O6 - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 2016-17 (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)                                                                   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ο2 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ Ε.Ι.Χ. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο3 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο7 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2016-17 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο9 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ-ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ 2016-17 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο1 - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο11 - ΥΠΕΥΘΥΝH ΔΗΛΩΣH ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 (ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ Ε.Ι.Χ.)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο12 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 (Ε.Ι.Χ. ΤΡΙΤΟΥ)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Ο13 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ 2016-17 (ΧΡΗΣΗ ΚΤΕΛ)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

 

YΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 2016-17                          

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Y12 - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 2016-17 (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Y1 - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2016-17 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y3 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2016-17 ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΕΑ)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y4 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2016-17 ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕ ΤΣΜΕΔΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΕΑ)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y5 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2016-17 ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕ ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΡΙΑ + ΚΥΤ) (ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΕΑ)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y6 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2016-17 ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕ ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) (ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΕΑ)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y8 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ 2016-2017 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y9 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕ ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΡΙΑ + ΚΥΤ) 2016-17 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕ ΤΣΜΕΔΕ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) 2016-2017 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y11 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕ ΤΣΜΕΔΕ (ΟΛΑ) 2016-2017 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2016-17

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (1 αρχείο:Υ12)

Y12 - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 2016-17 (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (2 αρχεία:Υ2,Υ7

Y1 - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2016-17 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y2 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2016-17 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (από 01-06-2016 ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΙΚΑ)-(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Y7 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2016-17 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016)

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit