ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δημιουργήθηκε : Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 13:23
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2020 13:23

1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής την Τρίτη 30-06-2020 θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα προσωρινής  τοποθέτησης, σύμφωνα με την Πράξη 14/29-06-2020 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.

2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής την Τρίτη 30-06-2020 παρουσιάζονται αρχικά στη Δ/νση Δ.Ε. Χαλκιδικής και στη συνέχεια στη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης, σύμφωνα με την παραπάνω Πράξη.

3. Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 81562/Ε2/26-6-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., για λόγους διευκόλυνσης, οι εκπαιδευτικοί που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού είτε τελούν σε ειδική άδεια ως υπαγόμενοι σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 30-6-2020 με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους gov.gr και αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται δεκτή Υπεύθυνη Δήλωση που αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποστέλλεται και ταχυδρομικά. Σε κάθε περίπτωση, η Υπεύθυνη Δήλωση αποστέλλεται στη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης.

4. Επίσης, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εκπαιδευτικοί, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2019-2020 σε άλλο ΠΥΣΔΕ δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΕΞΕ - 81562 - 2020 - «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης».pdf)ΕΞΕ - 81562 - 2020 - «Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».pdf142 kB