είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών, Πράξη 19/24-07-2020 – Αιτήσεις Βελτίωσης/Ορ. Τοποθέτησης

Α. 1. Από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι/ οι οποίες χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι με την Πρ.18/21-07-2020

Β. Οι εκπαιδευτικοί που:

α)  παραμένουν στις Σχολικές Μονάδες ως υπεράριθμοι

β) ζητούν μετάθεση από σχολείο σε σχολείο εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής (έχουν οργανική, ζητούν βελτίωση θέσης και είχαν υποβάλει σχετική αίτηση με τη διαδικασία των μεταθέσεων)

γ) υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση με τη διαδικασία των μεταθέσεων (όσοι είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

δ) μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής με τις αριθ.: 48499/Ε2/24-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΑΦ46ΜΤΛΗ-28Ψ) και 38350/Ε2/17-03-2020 (Ω2ΑΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒ2) Υπουργικές Αποφάσεις μεταθέσεων γενικής και ειδικής αγωγής, αντίστοιχα

έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για μετάθεση εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής (βελτίωση) ή οριστική τοποθέτηση σε οργανικό κενό από την Παρασκευή 24-07-2020 έως και τη Δευτέρα 27-07-2020.

Για το λόγο αυτό αναρτώνται: α) πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά γενικής παιδείας και β) πίνακας με οργανικά κενά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μετατέθηκαν με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση

Επισημαίνεται ότι:

1. Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι, εφόσον δεν μετατεθούν εντός του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής (βελτίωση), δηλαδή παραμείνουν στην οργανική τους θέση, και με την έναρξη του σχολικού έτους διαπιστωθεί ότι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι διατίθενται για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες όλων των ομάδων σχολείων συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς βάσει μονάδων μετάθεσης, όπως προκύπτει από την παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 και το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997.

2. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και σχολεία όπου δεν έχουν ανακοινωθεί οργανικά κενά, στα οποία μπορεί να δημιουργηθούν κενά από εσωτερικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

3. Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθ. 16 και 21 του Ν. 3699/2008, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθ. 48 του Ν. 4415.2016 και το άρθ. 48 του Ν. 4692/2020.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit