είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ανακοίνωση λειτουργικών κενών-υπεραριθμιών/ Αίτηση – δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά

Καλούνται:
Α) Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί* να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο: «Αίτηση –δήλωση προτίμησης για Συμπλήρωση Υποχρεωτικού Ωραρίου».
*(Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι, εφόσον με την έναρξη του σχολικού έτους διαπιστωθεί ότι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι διατίθενται για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες όλων των ομάδων σχολείων συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς βάσει μονάδων μετάθεσης, όπως προκύπτει από την παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 και το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997.)
Β) Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο: «Αίτηση - δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά».
Γ) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ή επιθυμούν απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. να συμπληρώσουν το αντίστοιχο συνημμένο έντυπο: «Αίτηση - δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά (αφορά εκπαιδευτικούς που αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής)» ή «Αίτηση-δήλωση προτίμησης για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.*».
*Δικαίωμα απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ έχουν ΜΟΝΟ οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση (συμπεριλαμβανομένων και των χαρακτηρισμένων ως υπεράριθμων που επιθυμούν να αποσπαστούν) σε σχολική μονάδα του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής.
Δ) Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα τυπικά προσόντα (σύμφωνα άρθρο 21 του Ν. 3699/2008 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθ. 48 του Ν.4415/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθ. 48 του Ν. 4692/2020) και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε λειτουργικό κενό σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε Τμήμα Ένταξης μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο «Αίτηση - δήλωση προτίμησης για Σ.Μ.Ε.Α.Ε.». Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τοποθέτηση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δε χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά, εφόσον έχουν ενημερωμένο τον ατομικό τους φάκελο. Αίτηση για τοποθέτηση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα τυπικά προσόντα ανεξάρτητα εάν κατέχουν οργανική θέση ή βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.
Τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής ανακοινώνονται με βάση τα υφιστάμενα αριθμητικά δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται μέχρι και σήμερα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θεωρήσουν ότι υπάρχει λειτουργικό κενό σε όλες οι σχολικές μονάδες του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.
Τις ενυπόγραφες αιτήσεις υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής είτε με τηλεομοιοτυπία (αριθμ. φαξ: 2371022600) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από την Πέμπτη 06/8/2020 έως και την Τετάρτη 12/8/2020, ώρα 10:00π.μ..
Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν με τη σειρά που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (σχετικά: τα άρθ. 13 και 14του Π.Δ. 50/96 και οι αριθμ. 84582/Δ2/20-06-2013, 137644/Ε1/3-9-2015 και 12633/Ε2/25-01-2018 εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας).
Συνεπώς, τοποθετούνται κατά σειρά οι εκπαιδευτικοί που:
α) εντάσσονται σε ειδική κατηγορία (παρ.1, περ. α’ και γ’ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96),
β) είναι οργανικά/ λειτουργικά υπεράριθμοι,
γ) βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,
δ) αιτούνται απόσπασης εντός ή είναι αποσπασμένοι από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (συνεξετάζονται βάσει των μορίων απόσπασης)
Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης. Για όσους δεν καταθέσουν θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμούν την τοποθέτησή τους σε λειτουργικό κενό της περιοχής τους και ότι επιθυμούν να παραμείνουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής. Στην περίπτωση αυτή θα τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά από το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που έχουν καταθέσει δήλωση τοποθέτησης.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit