ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡ25/16-9-2020

Δημιουργήθηκε : Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2020 13:05
Δημοσιεύθηκε : Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος 2020 13:05

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την αριθμ. 25/16-9-2020 Πράξη του ανακοινώνει την τοποθέτηση και διάθεση εκπαιδευτικών.

• Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν με την παρούσα Πράξη καλούνται να παρουσιαστούν την Παρασκευή 18/9/2020 στη νέα τους Σχολική Μονάδα για ανάληψη υπηρεσίας.

• Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις ορίζεται μέχρι και την Δευτέρα 21/09/2020.

• Η εξέταση των ενστάσεων του κλάδου ΠΕ06 αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση ύστερα από τη δημοσίευση της με αριθ. 108260/Ε2/21-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΜΚ46ΜΤΛΗ-566, ΦΕΚ 1417/Γ/14-09-2020) Υ.Α.

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ25_16-09-2020.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ25_16-09-2020.pdf488 kB
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ25_16-09-2020.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ25_16-09-2020.pdf481 kB