είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή

Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 09-07-2018 έως 18-07-2018

Attachments:
FileFile size
Download this file (2018.07.06 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf)2018.07.06 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf1854 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 13-7-2018 έως 19-7-2018 και ώρα 14.00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΣΙΟΥ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ

Καλούνται οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρ. Μακεδονίας τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα (αριθμ. πρωτ. 17865/25-07-2017 ΑΔΑ: 6ΕΛ24653ΠΣ-ΤΙ6) και δεν τοποθετήθηκαν σε θέση Διευθύντριας/ Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης για την κενή θέση του Γυμνασίου Πευκοχωρίου από τη Δευτέρα 16-07-2018 έως και την Τετάρτη 18-07-2018 και ώρα 10:00μ.μ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Α.ΔΙ.Π.

Attachments:
FileFile size
Download this file (726ΑΙ5Ζ-ΙΩΚ.pdf)726ΑΙ5Ζ-ΙΩΚ.pdf782 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή μελών Ε.Ε.Π. στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Attachments:
FileFile size
Download this file (14731 διευκρινίσεις_ΕΕΠ.doc)14731 διευκρινίσεις_ΕΕΠ.doc103 kB

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 22-6-2016 έως 2-7-2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019

 H προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 19/6/2018 έως και 22/6/2018.

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπ/κών που ανήκουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, με την υπ. αριθμ. 15/20-6-2018 Πράξη του, τοποθετεί προσωρινά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, σε σχολικές μονάδες την Χαλκιδικής, έως 31/8/2018.

  • Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής και υπηρέτησαν, με προσωρινή τοποθέτηση, κατά το διδακτικό έτος 2017-2018, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, σε σχολικές μονάδες της περιοχής, τοποθετήθηκαν προσωρινά, εκ νέου, έως 31/8/2018, στις ίδιες σχολικές μονάδες.
  • Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν/ούν με απόσπαση σε άλλα ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ ή σε φορείς ή βρίσκονταν/νται σε άδεια ή υπηρετούσαν/ούν με θητεία, τοποθετήθηκαν προσωρινά, εκ νέου, έως 31/8/2018, στις ίδιες σχολικές μονάδες, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί (για την ανάγκη επικαιροποίησης του συστήματος myschool ή / και για την ανάγκη προσδιορισμού της μοριοδότησής τους με μονάδες δυσμενών συνθηκών για την οριστική τους τοποθέτηση ή για μετάθεση)κατά το διδακτικό έτος 2017-2018.
  • Για λόγους διευκόλυνσης, οι εκπαιδευτικοί που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στις 30-6-2018 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 101362/Ε2/19-6-2018 έγγραφο του Υ.Π.Π.Ε.Θ..
  • Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια άδεια, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία, μετά τη λήξη της, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και, στη συνέχεια, στα σχολεία που τοποθετήθηκαν προσωρινά, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
  • Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού οφείλουν, μετά τη λήξη της απόσπασής τους, να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και, στη συνέχεια, στα σχολεία που τοποθετήθηκαν προσωρινά, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
  • Για τους εκπαιδευτικούς που συνεχίζουν να υπηρετούν σε φορείς με απόσπαση που λήγει στις 31/8/2018 ή αργότερα ή υπηρετούν με θητεία που συνεχίζεται και για τα επόμενα σχολικά –διδακτικά έτη, (π.χ. στην Περιφερειακή Δν/ση Εκπ/σης, σε Πειραματικά Σχολεία ή σε άλλες υπηρεσίες κ.λ.π.), οι προσωρινές τους τοποθετήσεις ισχύουν έως 31/8/2018, για την ανάγκη επικαιροποίησης του συστήματος myschool.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit