είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης / βελτίωσης παρατείνεται έως την Τρίτη 29-05-2018, ώρα 15μ.μ.

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών, Πράξη 12/24-5-2018 _Αιτήσεις Βελτίωσης/Ορ. Τοποθέτησης

Από το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνονται τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι με την ΠΡ11/22-5-2018

Οι εκπαιδευτικοί που:

α)  παραμένουν στις Σχολικές Μονάδες ως υπεράριθμοι

β) ζητούν μετάθεση από σχολείο σε σχολείο εντός ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής (έχουν οργανική και ζητούν βελτίωση θέσης)

γ) υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ)

δ) μετατέθηκαν με την 49922/Ε2/Ε2/26-3-2018 απόφαση μεταθέσεων στο ΠΥΣΔΕ Ν. Χαλκιδικής


έχουν δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανικό κενό από Πέμπτη 24-5-2018 έως και Τρίτη 29-5-2018, ώρα 10:00 π.μ..

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και σχολεία όπου δεν έχουν ανακοινωθεί οργανικά κενά, στα οποία μπορεί να δημιουργηθούν κενά από εσωτερικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών, ΠΡ11/22-5-2018

Καλούνται οι χαρακτηρισμένοι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί από σήμερα Τρίτη 22-5-2018 έως και την Πέμπτη 24-5-2018, ώρα 11:00 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης-τοποθέτησης, μόνον στα σχολεία όπου υπάρχει οργανικό κενό. Ο υπεράριθμος δεν θα καταθέσει αίτηση, εάν δεν υπάρχουν κενά σε σχολεία της ίδιας ή όμορης ομάδας του σχολείου οργανικής του, όπως προκύπτει από τον οριστικό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών. Στις τοποθετήσεις υπεραρίθμων καλύπτονται πρώτα τα κενά στην ομάδα σχολείων (όπου κατέχουν οργανική θέση), και έπειτα στις όμορες ομάδες σχολείων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2018-2019

Οριστικός Πίνακας Κενών-Υπεραριθμιών_ Πρ.10/17-5-2018, Αίτηση Χαρακτηρισμού Υπεραρίθμου

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, μετά την Πράξη 10/17-5-2018, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών. Στα σχολεία, όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται από σήμερα Πέμπτη 17-05-2018 έως Δευτέρα 21-5-2018

Επισημαίνεται ότι οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την ενδεχόμενη τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση, μετά από αίτησή τους. 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ

Δελτίο τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2018, που θα διεξαχθούν από την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Attachments:
FileFile size
Download this file (3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2018.doc)3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2018.doc74 kB

Προσωρινός Πίνακας Οργανικών Κενών - Υπεραριθμιών_ΠΡ9/15-5-2018

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, μετά την πράξη 9/15-5-2018, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του πίνακα ορίζεται από σήμερα Τρίτη 15-5-2018 έως Πέμπτη 17-5-2018 και ώρα 10:00π.μ.. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και θα ληφθούν υπόψη μόνο οι ενστάσεις που θα κατατεθούν εντός αυτής.

Επισημαίνεται ότι:

Α. Οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση μετά από αίτησή τους. 

Β. Η υπεραριθμία στην κοινή ειδικότητα ΠΕ04 (01, 02, 03, 04, 05) διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθ. 36 του Ν. 4186/ 2013:

 

«18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ.100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

Γ. Σχετικά με τον προσδιορισμό των οργανικών κενών, σύμφωνα με την αριθμ. 84582/Δ2/20-06-2013 Διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας:

«Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α ́) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων

(π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13 (ΠΕ78 σύμφωνα με την νέα κατάταξη), των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες.»

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2018-2019

Attachments:
FileFile size
Download this file (65ΖΤ4653ΠΣ-ΚΛΦ.pdf)65ΖΤ4653ΠΣ-ΚΛΦ.pdf357 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

Attachments:
FileFile size
Download this file (9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ.pdf)9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ.pdf811 kB

Τοποθετήσεις εκπ[αιδευτικών σε Λειτουργικά κενά_ΠΡ07_23-4-2018

Από το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνονται τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, σύμφωνα με την Πράξη 07/23-4-2018.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν με την παρούσα Πράξη καλούνται να παρουσιαστούν την Πέμπτη 14/12/2017 στη νέα τους Σχολική Μονάδα για την ανάληψη υπηρεσίας.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις ορίζεται μέχρι την Τρίτη 3/4/2018.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit