είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Εκδηλώσεις


Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Μετά την έκδοση των αριθμ. 16356/28-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΨΥ24653ΠΣ-ΩΓ0) και 16423/28-06-2017 (ΑΔΑ: 737Σ4653ΠΣ-ΕΨΗ) Αποφάσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας, για την μετάθεση-οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οργανικά με τις αριθμ. 12/01-06-2017 και 14/15-06-2017 Πράξεις του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής σε κενές οργανικές θέσεις να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο της νέας οργανικής τους στις 30-6-2017.

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών στις 30-6-2017

Από τη Δ/νση Δ.Ε. Χαλκιδικής ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 30-06-2017:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση, αλλά είναι αποσπασμένοι εντός του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ή διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολικές μονάδες της Δ.Ε., θα κάνουν πράξη ανάληψης στην οργανική τους θέση.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικήςκαι είναι προσωρινά τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής θα κάνουν πράξη ανάληψης στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής.
  3. Οι εκπαιδευτικοί που διατέθηκαν σε Δ.Ι.Ε.Κ. θα κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας είτε στην οργανική τους θέση είτε στα Γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής.
  4. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στο ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής και είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού θα κάνουν πράξη ανάληψης στην οργανική τους θέση.

 

ü  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ.αριθμ. πρωτ. 103225/20-6-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.E.Θ. για λόγους διευκόλυνσης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών  σε άλλο ΠΥΣΔΕ (και των ευρισκομένων σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού), όσον αφορά την ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους στις 30/6/2016, γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια με την αποστολή της ταχυδρομικά. Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.

Συμπλήρωση 3 ετών λειτουργίας του Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Aνακοίνωση Εισαγγελίας Πρωτοδικών

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ .pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ .pdf60 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Έπειτα από την επικοινωνία με την ΔΔΕ Χαλκιδικής υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντριών και Διευθυντών σχολικιών μονάδων, αναμορφώνεται το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Νέες ειδικότητες στα τμήματα Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ

http://www.minedu.gov.gr/news/28755-16-16-17-nees-eidikotites-sta-tmimata-mathiteias-apofoiton-epal-2

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων

Από τη ΔΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνεται ο πίνακας με το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών/-ντριών Σχολικών Μονάδων. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν μπορεί να παραβρεθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα λόγω σοβαρού προβλήματος, παρακαλείται να ενημερώσει τη Δ/νση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 21-6-2017, ώρα 13:00μ.μ..

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit