είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Εκδηλώσεις


Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπ/σης οι οποίοι για το διδακτικό έτος 2016-2017 αποσπάσθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής και κατόπιν διατέθηκαν ολικά στο ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής, καλούνται να παρουσιαστούν την Τετάρτη 21.06.2017 στα γραφεία της ΔΔΕ Χαλκιδικής στον Πολύγυρο για να αναλάβουν υπηρεσία.

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Δ/ντών Σχολ. Μονάδων_4η Ανακοινοποίηση

Οριστικός Πίνακας Τοποθετήσεων σε Οργανικά Κενά του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής και Οριστικός Πίνακας με Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 14/15-6-2017 Πράξη του ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα τοποθετήσεων σε οργανικά κενά και τον οριστικό πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οριστικά σε οργανική θέση θα κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία στις Σχολικές Μονάδες την 30-6-2017, υπό την προϋπόθεση να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση που αυτή η απόφαση εκδοθεί μετά την 30-6-2017, θα αναλάβουν υπηρεσία μετά την έκδοσή της, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί (συνήθως κατά τη διάρκεια Ιουλίου – Αυγούστου). Γι’ αυτό καλούνται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χαλκιδικής, όπου και θα αναρτηθούν οι σχετικές ημερομηνίες.

Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Δ/ντών Σχολ. Μονάδων

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, μετά από τη συνεδρίαση της Παρασκευής 16-6-2017, ανακοινώνει τον τελικό αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντριών/-ντών σχολικών μονάδων, κατά φθίνουσα σειρά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντριών/ Διευθυντών ΔΔΕ Χαλκιδικής.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων (κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) έως και την Πέμπτη 15.06.2017

Προσωρινός Πίνακας Τοποθετήσεων σε Οργανικά Κενά

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 13/9-6-2017 Πράξη του συντάσσει προσωρινό πίνακα τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά έως την Τετάρτη 14-6-2017, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Επικαιροποιημένος Πίνακας Μορίων Βελτίωσης - Ορ. Τοποθέτησης 7-6-2017

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνει τον επικαιροποιημένο πίνακα μορίων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης.

Ανακοίνωση σχετικά με το οργανικό κενό ΠΕ04.01 - Φυσικών

Από το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνεται ότι με βάση τη αριθμ. 950/2017 Απόφαση του ΣτΕ στο οργανικό κενό της ειδικότητας ΠΕ04.01-Φυσικών μπορεί να τοποθετηθεί με βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση και εκπαιδευτικός της ειδικότητας ΠΕ12.10-Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων.

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών, Πράξη 12_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινοποίηση της ΠΡ12 - Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών ως προς τον κλάδο ΠΕ03

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit