είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

1. Αναφορά ανάληψης (παρέχεται από την υπηρεσία) 2. Δήλωση τοποθέτησης (παρέχεται από την υπηρεσία) 3. Υπεύθυνη δήλωση (δεν είμαι συνταξιούχος του δημοσίου τομέα ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και ότι δεν ασκώ εμπoρία κατ΄ επάγγελμα, παρέχεται από την υπηρεσία) 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.) 5. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.) 6. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής) 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης. 8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες) 9. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος: ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση. 10. Εκκαθαριστικό σημείωμα με τον ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ 11. Φ/Α Α.Μ.Κ.Α 12. Φ/Α Α.Μ. ΙΚΑ 13. Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό. 14.Φωτοαντίγραφο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 15.Πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. Οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να προσκομίζονται κατά την ανάληψη υπηρεσίας. 16.Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών (εάν υπάρχει) 17.Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί Λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για την πρόσληψη, παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να προσέρχονται στη Διεύθυνση κατά τις ώρες 07:00 έως 14:00.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής ανακοινώνεται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης των αντικειμενικών κριτηρίων των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή στο Γυμνάσιο Στρατωνίου.

Προθεσμία ενστάσεων: από Δευτέρα 04-09-2017 έως Τετάρτη 06-09-2017, ώρα 12:00

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΥΣΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ- ΠΡ19/04-09-2017

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής (Δευτέρα 04-09-2017) συνεδρίασης, ανακοινώνει τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης 05-09-2017 θα ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις, μετά και την εξέταση των ενστάσεων.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΥΣΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΡ18/01-09-2017

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνει τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά για το διδακτικό έτος 2017-18, μετά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 01-09-2017.

Προθεσμία ενστάσεων ορίζεται έως τη Δευτέρα 04-09-2017. 

Τη Δευτέρα 04-09-2017 θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνεδριάση των ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ Χαλκιδικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΠΡ17/31-8-2017

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνει τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά για το διδακτικό έτος 2017-18.

Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν με την παρούσα Πράξη, θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου στη νέα τους τοποθέτηση.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετήθηκαν ή δεν αποσπάστηκαν ακόμη, θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες της προηγούμενης τοποθέτησής τους.

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής από άλλα ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018, θα αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της ΔΔΕ Χαλκιδικής, 22ας Απριλίου & Μακεδονίας, Πολύγυρος.

Η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ θα συνεχιστεί αύριο, Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΥΣΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έπειτα από την επεξεργασία νέων δεδομένων που έστειλαν σχολικές μονάδες στη Δ/νση Δ.Ε. Χαλκιδικής, ανακοινοποιείται (30/8/2017) ο πίνακας λειτουργικών κενών για το σχολικό έτος 2017-2018 ως προς τις ειδικότητες:

ΠΕ02 (ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Γ/ΣΙΟ – Λ.Τ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ),

ΠΕ07 (Γ/ΣΙΟ – Λ.Τ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ)

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων, και μόνο αυτοί, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να τροποποιήσουν την αίτησή τους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30-08-2017, ώρα 11:30 π.μ. (Παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για επιβεβαίωση παραλαβής της νέας αίτησης. )

Διευκρινίζεται ότι τα κενά των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ13 εμφανίζονται ενοποιημένα στον κλάδο ΠΕ09.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΥΣΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 29-08-2017

Έπειτα από την επεξεργασία νέων δεδομένων που έστειλαν σχολικές μονάδες στη Δ/νση Δ.Ε. Χαλκιδικής, ανακοινοποιείται ο πίνακας λειτουργικών κενών για το σχολικό έτος 2017-2018 ως προς τις ειδικότητες:
ΠΕ02 (Γ/ΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, Γ/ΣΙΟ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ),
ΠΕ08 (ΕΣΠ. ΓΕΛ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ),
ΠΕ11 (ΕΣΠ. ΓΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ),
ΠΕ12.05 (Ηλεκτρολόγοι - ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ),
ΠΕ13 (ΕΣΠ. ΓΕΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ),
ΠΕ18.12 (ΕΣΠ. ΓΕΛ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ),
ΠΕ19/20 (ΕΣΠ. ΓΕΛ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ),
ΠΕ17 (Μηχανολόγοι - ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) και
ΤΕ01(ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)
Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων, και μόνο αυτοί, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να τροποποιήσουν την αίτησή τους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30-08-2017, ώρα 11:30 π.μ. (Παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση για επιβεβαίωση παραλαβής της νέας αίτησης. )
Διευκρινίζεται ότι τα κενά των κλάδων ΠΕ09, ΠΕ13 εμφανίζονται ενοποιημένα στον κλάδο ΠΕ09.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit