είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ86_ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΠπ), 2018-2019

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, για το σχολικό έτος 2018-2019, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp από 14 Δεκεμβρίου 2018 έως και 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, 2018-2019

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε. και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 2018-19

Ανακοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων από αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Attachments:
FileFile size
Download this file (6ΑΒΣ4653ΠΣ-ΨΚΠ.pdf)6ΑΒΣ4653ΠΣ-ΨΚΠ.pdf1087 kB

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

1. Αναφορά ανάληψης (παρέχεται από την υπηρεσία) 2. Δήλωση τοποθέτησης (παρέχεται από την υπηρεσία) 3. Υπεύθυνη δήλωση (δεν είμαι συνταξιούχος του δημοσίου τομέα ή άλλου ασφαλιστικού φορέα και ότι δεν ασκώ εμπoρία κατ΄ επάγγελμα, παρέχεται από την υπηρεσία) 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.) 5. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου.) 6. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής) 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης. 8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες) 9. Φωτοαντίγραφα προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος: ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση. 10. Εκκαθαριστικό σημείωμα με τον ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ 11. Φ/Α Α.Μ.Κ.Α 12. Φ/Α Α.Μ. ΙΚΑ 13. Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό. 14.Φωτοαντίγραφο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 15.Πρόσφατες ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα. Οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να προσκομίζονται κατά την ανάληψη υπηρεσίας. 16.Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών (εάν υπάρχει) 17.Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί Λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για την πρόσληψη, παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να προσέρχονται στη Διεύθυνση κατά τις ώρες 07:00 έως 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών σχολικού έτους 2016-2017

Κύρωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών  για τις δομές Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου.
 2. Φωτοαντίγραφο παιδαγωγικής κατάρτισης (για όσους πτυχιούχους απαιτείται).
 3. Ιατρικές γνωματεύσεις

Πρόσφατη Γνωμάτευση:

  1. Παθολόγου ή γενικού ιατρού
  2. Ψυχιάτρου

είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών ιατρών προκειμένου να πιστοποιηθεί η υγεία σας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4210/2013.

 1. Υπεύθυνη δήλωση κωλυμάτων για πρόσληψη (χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
 2. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας (συνημμένες οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, οι οποίες χορηγήθηκαν αποκλειστικά ως βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και όχι για την εγγραφή στον πίνακα αναπληρωτών).
 3. Α.Φ.Μ. (επίσημο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.).
 4. Αριθμός ΑΜΚΑ (σε φωτοτυπία).
 5. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή αποδεικτικό Μητρώου ΙΚΑ).
 6. Φωτοτυπία με αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή (από τράπεζα της επιλογής σας).

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ/ΠΔΕ οφείλουν να έχουν

     λογαριασμό με πρώτο το δικό τους όνομα μόνο από την Εθνική Τράπεζα.

 1. Δύο Φωτοαντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πλήρη στοιχεία Μόνιμης Ταχυδρομικής Δ/νσης και τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).
 3. Για το Πιστοποιητικό στρατολογίας Τύπου Α’, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται το μητρώο αρρένων για την αναζήτηση από την υπηρεσία μας.
 4. Για το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ο δήμος εγγραφής οικογενειακής μερίδας αζήτηση από την υπηρεσία μας.
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 6. Βεβαίωση σπουδών (όταν πρόκειται για ενήλικα και σπουδάζοντα τέκνα).
 7. Αίτηση τοποθέτησης (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
 8. Φωτοαντίγραφο του Μεταπτυχιακού ή του Διδακτορικού (μαζί με την αναγνώριση του από το ΔΟΑΤΑΠ και την επίσημη μετάφραση του τίτλου, εφόσον έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό).

Τονίζουμε ότι η υποβολή ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι γνησιότητας. Επίσης, εφιστούμε την προσοχή καθώς, χωρίς πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις ΔΕΝ μπορείτε να αναλάβετε υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΚΚΝΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής από 02-08-2016 έως και 16-08-2016 προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες του 2ου Γυμνασίου Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις το οποίο λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) .

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit