είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Εκδηλώσεις


Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Οριστικός Πίνακας Τοποθετήσεων σε Οργανικά Κενά του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής και Οριστικός Πίνακας με Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 14/15-6-2017 Πράξη του ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα τοποθετήσεων σε οργανικά κενά και τον οριστικό πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οριστικά σε οργανική θέση θα κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία στις Σχολικές Μονάδες την 30-6-2017, υπό την προϋπόθεση να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση που αυτή η απόφαση εκδοθεί μετά την 30-6-2017, θα αναλάβουν υπηρεσία μετά την έκδοσή της, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί (συνήθως κατά τη διάρκεια Ιουλίου – Αυγούστου). Γι’ αυτό καλούνται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χαλκιδικής, όπου και θα αναρτηθούν οι σχετικές ημερομηνίες.

Προσωρινός Πίνακας Τοποθετήσεων σε Οργανικά Κενά

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 13/9-6-2017 Πράξη του συντάσσει προσωρινό πίνακα τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά έως την Τετάρτη 14-6-2017, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών, Πράξη 12_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινοποίηση της ΠΡ12 - Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών ως προς τον κλάδο ΠΕ03

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών, Πράξη 12 - Αιτήσεις Βελτίωσης/Ορ. Τοποθέτησης

Από το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνονται τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι με την ΠΡ11/29-5-2017

Οι εκπαιδευτικοί που:

α)  παραμένουν στις Σχολικές Μονάδες ως υπεράριθμοι

β) ζητούν μετάθεση από σχολείο σε σχολείο εντός ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής (έχουν οργανική και ζητούν βελτίωση θέσης)

γ) υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ)

δ) μετατέθηκαν με την 73929/Ε2/5-5-2017 απόφαση μεταθέσεων στο ΠΥΣΔΕ Ν. Χαλκιδικής


έχουν δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε οργανικό κενό από 1-6-2017 έως και 6-6-2017.

Οριστικός Πίνακας Κενών-Υπεραριθμιών_Πρ. 10/22-5-2017_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινοποίηση του Οριστικού Πίνακα Κενών - Υπεραριθμιών ως προς την ειδικότητα ΠΕ04.01.

Οριστικός Πίνακας Κενών-Υπεραριθμιών_Πρ. 10/22-5-2017, Αίτηση Χαρακτηρισμού Υπεραρίθμου

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, μετά την Πράξη 10/22-5-2017, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών. Στα σχολεία όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται από σήμερα Τρίτη 23-5-2017 έως Πέμπτη 25-5-2017

Επισημαίνεται ότι οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την ενδεχόμενη τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση, μετά από αίτησή τους. 

Προσωρινός Πίνακας Οργανικών Κενών - Υπεραριθμιών_ΠΡ09/18-5-2017

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, μετά την πράξη 9/18-5-2017, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του πίνακα ορίζεται από σήμερα Παρασκευή 19-5-2017 έως Δευτέρα 22-5-2017 και ώρα 10:00π.μ.. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και θα ληφθούν υπ’ όψη μόνο οι ενστάσεις που θα κατατεθούν εντός αυτής.

Επισημαίνεται ότι οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση, μετά από αίτησή τους. 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά_ΠΡ3/16-2-2017

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 3/16-2-2017 Πράξη του ανακοινώνει τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν με την παρούσα Πράξη καλούνται να παρουσιαστούν την Τετάρτη 22/02/2017 στη νέα τους Σχολική Μονάδα για την ανάληψη υπηρεσίας.

 Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις ορίζεται μέχρι την Παρασκευή 24/02/2017.

Όλες οι παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις θα καταχωρισθούν στο myschool από τη ΔΔΕ Χαλκιδικής. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγχουν καθημερινά τις καταχωρήσεις στο myschool και να προβούν σε αναθέσεις μαθημάτων το συντομότερο.

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΠΡ_03_16-2-2017.doc)ΠΡ_03_16-2-2017.doc68 kB

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά_ΠΡ2/9-2-2017

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 2/9-2-2017 Πράξη του ανακοινώνει τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.
 
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις ορίζεται μέχρι την Τρίτη 14/2/2017.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά_ΠΡ1/17-1-2017

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 1/17-1-2017 Πράξη του ανακοινώνει τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.
 
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν με την παρούσα Πράξη καλούνται να παρουσιαστούν την Πέμπτη 19/1/2017 στη νέα τους Σχολική Μονάδα για την ανάληψη υπηρεσίας.
 
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις ορίζεται μέχρι τη Δευτέρα 23/1/2017.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit