είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

EE

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ανακοινοποίηση της ΠΡ23 - Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά

Ανακοινοποίηση στο ορθό (6-9-2016) της ΠΡ23 ως προς τον Πίνακα Γ' (Κλάδοι ΠΕ01 και ΠΕ11) και τον Πίνακα Β' (Κλάδος ΠΕ11).

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά - ΠΡ23_2-9-2016

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ23_2-9-2016.doc)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ23_2-9-2016.doc499 kB

Πίνακας Λειτουργικών Κενών-Υπεραριθμιών_31-8-2016

Έπειτα από την ανακοίνωση της αρ. πρωτ. 139466/Ε2/31-8-2016 Υ.Α. αποσπάσεων, ανακλήσεων και τροποποιήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-17, αναρτάται επικαιροποιημένος ο Πίνακας Λειτουργικών Κενών-Υπεραριθμιών.

Πίνακας Λειτουργικών Κενών-Υπεραριθμιών_30-8-2016_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημερώνουμε ότι για τη συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών που καλύπτουν μερικώς το υποχρεωτικό τους ωράριο στη Σχολική Μονάδα που ανήκουν οργανικά δεν απαιτείται Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης.

Πίνακας λειτουργικών κενών-υπεραριθμιών - Αιτήσεις τοποθέτησης-απόσπασης εκπαιδευτικών ΕΚ ΝΕΟΥ

Βάσει της με αρ.πρωτ 137201/ΓΔ5/25-8-2016 τροποποίησης της αρ.πρωτ.135933/Ε1/23-8-2016 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ, καλούνται: α) οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, β) οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα και επιθυμούν εσωτερική απόσπαση και γ) οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν ΕΚ ΝΕΟΥ αίτηση τοποθέτησης-απόσπασης το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε μέχρι την Παρασκευή 2-9-2016 και ώρα 09:00 π.μ. Δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβληθεί δεν απαιτούνται εκ νέου.

Παράλληλα, το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την πράξη 22/29-8-2016 ανακοινώνει τον πίνακα λειτουργικών κενών και υπεραριθμιών (σε ώρες), ανά ειδικότητα και Σχολική Μονάδα, με βάση τα στοιχεία που απέστειλαν οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων.

Επισημαίνονται τα εξής:

1. Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν με τη σειρά που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (σχετικά Π.Δ. 50/96 (άρθρα 13 και 14) και 137644/Ε1/3-9-2015 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ).

Συνεπώς, τοποθετούνται κατά σειρά οι εκπαιδευτικοί που

                α) εντάσσονται σε ειδική κατηγορία (παρ.1, περ. α’ και γ’ του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96),

                β) έχουν χαρακτηριστεί οργανικά υπεράριθμοι και αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ,

                γ) είναι λειτουργικά υπεράριθμοι,

                δ) βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ,

ε) αιτούνται απόσπασης εντός ή είναι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ                   

(συνεξετάζονται βάσει των μορίων απόσπασης).

2. Αν οι εκπαιδευτικοί μιας ειδικότητας δεν επαρκούν για να καλύψουν τα κενά της ειδικότητας, είναι δυνατόν αυτά να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων με β’ ανάθεση/β’ ειδικότητα.

Οριστικοί Πίνακες Τοποθετήσεων σε Οργανικά Κενά του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες τοποθετήσεων σε οργανικά κενά σύμφωνα με τις Πράξεις  18/29-7-2016 και 20/4-8-2016 και τον οριστικό πίνακα με τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν οριστικά σε οργανική θέση θα κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία στις Σχολικές Μονάδες αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Γι’ αυτό καλούνται να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χαλκιδικής, όπου και θα αναρτηθούν οι σχετικές ημερομηνίες.

Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 19/2-8-2016 Πράξη του ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά έως την Πέμπτη 4-8-2016, ώρα 12:00 το πρωί.

Στα οργανικά κενά που συνεχίζουν να υφίστανται δεν πραγματοποιήθηκαν οριστικές τοποθετήσεις καθώς δεν υπήρχε άλλος εκπαιδευτικός του αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ ή εκπαιδευτικός του αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας που να αιτήθηκε βελτίωσης σε αυτά.

Αιτήσεις - Δηλώσεις Προτίμησης για Λειτουργικά Κενά

Καλούνται:

Α) Οι ευρισκόμενοι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο: «Αίτηση - δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά».

Β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο: «Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ». Δικαίωμα απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ έχουν ΜΟΝΟ οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής.

Γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3699/2008 και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε λειτουργικό κενό σε ΕΕΕΕΚ ή στο τμήμα ένταξης του Γ/σίου Πολυγύρου μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο «Αίτηση - δήλωση προτίμησης για Ειδικά Σχολεία». Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τοποθέτηση σε ΕΕΕΕΚ δε χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά εφόσον έχουν ενημερωμένο τον ατομικό τους φάκελο. Αίτηση για τοποθέτηση σε ΕΕΕΕΚ μπορούν να υποβάλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τα τυπικά προσόντα ανεξάρτητα εάν κατέχουν οργανική θέση ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλ/κής.

Λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής δεν ανακοινώνονται. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θεωρήσουν ότι υπάρχει λειτουργικό κενό σε όλες οι σχολικές μονάδες του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής. Τις αιτήσεις μπορούν να τις καταθέσουν οι εκπαιδευτικοί ενυπόγραφες αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε να τις αποστείλουν στο ΦΑΞ 2371022600, είτε στο e-mailτης διεύθυνσης από 1/8/2016 έως 10/8/2016. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων υποχρεούνται να ενημερώσουν για τις προθεσμίες όλους τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους.

Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2016-2017 με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

Α. Προηγούνται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών για ρύθμιση υπεραριθμίας.

Β. Ακολουθούν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Κριτήριο τοποθέτησης είναι τα μόρια μετάθεσής τους με προσαύξηση την εντοπιότητα και την συνυπηρέτηση όπως έχουν διατυπωθεί στους πίνακες τοποθέτησης.

Γ. Ακολουθούν οι αιτούντες απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, των οποίων οι αιτήσεις θα συνεξεταστούν με τους αποσπασμένους στο ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, με κριτήρια μοριοδότησης που ανακοινώθηκαν στη σχετική εγκύκλιο αποσπάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης. Για όσους δεν καταθέσουν θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμούν την τοποθέτησή τους σε λειτουργικό κενό της περιοχής τους και ότι επιθυμούν να παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής.

Εναπομείναντα Οργανικά Κενά - Δήλωση Προτίμησης

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 18/29-7-2016 Πράξη του ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση προτίμησης μέχρι την Τρίτη 2-8-2016 και ώρα 10:00.

Προσωρινός Πίνακας Τοποθετήσεων σε Οργανικά Κενά

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 17/26-7-2016 Πράξη του ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά έως την Παρασκευή 29-7-2016 ώρα 10:00 το πρωί.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα ανακοινωθούν τα εναπομείναντα οργανικά κενά για τα οποία μπορούν να καταθέσουν αίτηση προτίμησης οι εκπαιδευτικοί (όπως περιγράφεται από την παρ.11 του άρθρου 15 του ΠΔ50/1996 που ισχύει έως και σήμερα) μέχρι τη Τρίτη 2-8-2016 και ώρα 10:00.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit