είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Σε συνέχεια της επισυναπτόμενης διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης, επισημαίνονται τα εξής:

  1. Για όσους εκπαιδευτικούς έχουν ήδη καταθέσει και αποστείλει τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μετάθεσης , όποιου τύπου, και εφόσον σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή το πιστοποιητικό εντοπιότητας, η Δ/νση Δ.Ε. Χαλκιδικής έχει προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
  2. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αποστολή των δικαιολογητικών, θα πρέπει σε αυτά να συμπεριλάβουν και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης δημοτικότητας.

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-2-2017 έως 28-2-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών

Αιτήσεις Μετάθεσης - Δικαιολογητικά

ΣΧΕΤ: Η, με αριθμ. πρωτ. 26586/Ε2/16-02-2017 (ΑΔΑ: ΨΩΑΜ4653ΠΣ-ΩΓΣ), εγκύκλιος            μεταθέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου, παρακαλούνται οι Διευθύντριες και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής ότι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς προτιμήσεις (Κεφ. Α΄1.1 σελ.2). Μόνο έτσι κατοχυρώνεται το δικαίωμα να αιτηθούν από το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής τοποθέτηση σε οργανική θέση ή βελτίωση θέσης, όταν αυτές προσδιορισθούν.

Αναφορικά με τα συνοδευτικά της αίτησης δικαιολογητικά – συμπεριλαμβανομένης και της πράξης ανάληψης για το 2016-2017 -, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να προσέξουν τις οδηγίες της εγκυκλίου και να φροντίσουν η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών να γίνει σύμφωνα με αυτές. (Η δομή της ηλεκτρονικής αποστολής θα πρέπει να συμφωνεί με τις αναλυτικές οδηγίες των σελ. 4-5 της εγκυκλίου μεταθέσεων)

Αυτεπάγγελτα θα αναζητηθούν από τη Διεύθυνση Δ.Ε., μόνο όσα προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις: πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και ημερομηνία κτήσης δημοτικότητας.

Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Attachments:
FileFile size
Download this file (706Σ465ΧΘΨ-Ζ4Χ.pdf)706Σ465ΧΘΨ-Ζ4Χ.pdf132 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Μελών ΚΠΕ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Attachments:
FileFile size
Download this file (7Ε9Ξ4653ΠΣ-ΗΟΙ.pdf)7Ε9Ξ4653ΠΣ-ΗΟΙ.pdf161 kB

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων Μελών Παιδαγωγικών Ομάδων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΠΕ

Πλήρωση κενών θέσεων μελών Π.Ο των ΚΠΕ Ιεράπετρας και ΚΠΕ Ανωγείων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση σε θέσεις Υπευθύνων Σ.Ε.Π. στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Πολυγύρου

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit