ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2019-2020

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 03 Σεπτέμβριος 2018 11:36
Attachments:
FileFile size
Download this file (1.ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.PDF)1.ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.PDF41 kB
Download this file (2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ.PDF)2.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ.PDF10 kB
Download this file (2018.09.03 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.pdf)2018.09.03 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.pdf371 kB
Download this file (3.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.PDF)3.ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ.PDF9 kB
Download this file (4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ κλπ.PDF)4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ κλπ.PDF36 kB
Download this file (5.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ κλπ.PDF)5.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ κλπ.PDF56 kB
Download this file (6.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.PDF)6.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.PDF8 kB
Download this file (7.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ.PDF)7.ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ.PDF12 kB