είσοδος...

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Συμμετοχή Εργοδοτών στη Μαθητεία

logo mathiteia

Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής εδώ

Εκδηλώσεις


Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Χρήσιμα Αρχεία

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΩΑΝΗ46ΜΤΛΗ-ΧΕΓ.pdf)ΩΑΝΗ46ΜΤΛΗ-ΧΕΓ.pdf726 kB

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Γνωστοποιείται το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής για το επόμενο χρονικό διάστημα και έως 28-05-2021, στο πλαίσιο των διαδικασιών: χαρακτηρισμού και τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, τοποθέτησης αιτούντων βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση, προκειμένου να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί σχετικά.

Επί της διαδικασίας υποβολής των κατά περίπτωση αιτήσεων και της προθεσμίας που κάθε φορά θα τίθεται θα ενημερώνεστε αναλυτικά με σχετικές ανακοινώσεις.

Οριστικός Πίνακας Κενών-Υπεραριθμιών - Πρ.07/19-04-2021, Αίτηση Χαρακτηρισμού Υπεραρίθμου

Το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, μετά την Πράξη 07/19-04-2021, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών.

Στα σχολεία, όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται από σήμερα Δευτέρα 19-04-2021 έως και την Τετάρτη 21-04-2021.

Επισημαίνεται ότι οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την ενδεχόμενη τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση, μετά από αίτησή τους.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Κρήτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2021

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής, μετά την Πράξη 06/15-04-2021, ανακοινώνει προσωρινό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών γενικής εκπαίδευσης.
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του πίνακα ορίζεται από σήμερα Πέμπτη 15-04-2021 έως Δευτέρα 19-04-2021 και ώρα 10:00π.μ.. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και θα ληφθούν υπόψη μόνο οι ενστάσεις που θα κατατεθούν εντός αυτής.
Επισημαίνεται ότι:
Α. Οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση μετά από αίτησή τους.

Β. Η υπεραριθμία στην κοινή ειδικότητα ΠΕ04 (01, 02, 03, 04, 05) διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθ. 36 του Ν. 4186/ 2013:

«18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ.100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

Γ. Τα κενά που εμφανίζονται στον κλάδο ΠΕ81 (Πολιτικών Μηχανικών- Αρχιτεκτόνων) και ΠΕ84 (Ηλεκτρονικών) στα Γυμνάσια αφορούν το μάθημα της Τεχνολογίας και μπορούν να καλυφθούν από όλες τις ειδικότητες που έχουν ως Α΄ ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας: ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης ΠΔΕ Θεσσαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕ78 ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡ05/05-04-2021

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την αριθμ. 05/05-04-2021 Πράξη του ανακοινώνει την τοποθέτηση και διάθεση εκπαιδευτικών.

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ05_05-04-2021.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ05_05-04-2021.pdf370 kB

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡ04/31-03-2021

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την αριθμ. 04/31-03-2021 Πράξη του ανακοινώνει την τοποθέτηση και διάθεση εκπαιδευτικών.

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ04_31-03-2021.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡ04_31-03-2021.pdf360 kB

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit