είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023

Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: "Oι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, κάθε χρόνο, αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο του έτους κατά το οποίο οι υποψήφιοι πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο όπου κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκαν οι εν λόγω υποψήφιοι.
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται
ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-Παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων
Πανελλαδικών Εξετάσεων» και κωδικό παραβόλου «1389», ποσού 50 (πενήντα) ευρώ, για την επίδειξη έως τριών (3) γραπτών δοκιμίων και κωδικό «1390», ποσού 80 (ογδόντα) ευρώ, για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών (3) γραπτών δοκιμίων.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων.η υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2023 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δ.Ε. ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής, έπειτα από την με αριθ. 17/31-08-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Στον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του, ήτοι από την Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (22ας Απριλίου και Μακεδονίας) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη) στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡ18/30-8-2023

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την αριθμ. 18/30-08-2023 Πράξη του ανακοινώνει την τοποθέτηση και διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις ορίζεται μέχρι και την Δευτέρα 04/9/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ & ΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΠΣ & ΠΕΙ.Σ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΠΕ78 ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡ17/25-8-2023

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την αριθμ. 17/25-08-2023 Πράξη του ανακοινώνει την τοποθέτηση και διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών.

• Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν με την παρούσα Πράξη καλούνται να παρουσιαστούν την Παρασκευή 01/09/2023 στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης και τις επόμενες ημέρες στο/στα σχολείο/σχολεία διάθεσης για ανάληψη υπηρεσίας.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις ορίζεται μέχρι και την Τρίτη 29/08/2023.

• Επισυνάπτεται, με την προσθήκη μιας εκπαιδευτικού, ο πίνακας μορίων απόσπασης των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής που αποσπώνται εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023Β

Με τη με αρ. πρωτ. 90091/Α5/10/8/2023 Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου 2023 για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζεται από την Παρασκευή 29-9-2023 και διαρκεί έως και τη Δευτέρα 9-10-2023 και ώρα 23.59.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr .

Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής
(Δευτέρα 9-10-2023 και ώρα 23.59) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή ως μη οριστικοποιημένης της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Δηλαδή, πριν την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του.

Οι σχετικές με τις Εξετάσεις πληροφορίες παρέχονται στους υποψήφιους από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr, καθώς και από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της με αριθ. 5125/11.08.2023 (ΑΔΑ: 91Τ546ΝΚΠΔ-Ω7Φ) Επαναπροκήρυξης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (4) κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Χαλκιδικής (ΑΔΑ: 91Τ546ΝΚΠΔ-Ω7Φ), η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής ανακοινώνει Πίνακα Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε. Χαλκιδικής, έπειτα από την με αριθ. 16/25-08-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του ν . 4823/2021 (Α΄ 136).
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, ήτοι από Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 έως και την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (22ας Απριλίου και Μακεδονίας) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη) στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ_signed.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ_signed.pdf114 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Συμβούλων Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

(ΕΕΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ (ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit