είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θητεία τετραετούς διάρκειας

Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού και ειδικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται το Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας, ομάδων προσανατολισμού, ειδικών και μουσικών μαθημάτων, υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό», για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτους 2024, καθώς και η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2024 & Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2024

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 με σειρά προτεραιότητας κ

Attachments:
FileFile size
Download this file (Προκηρυξη 2024.pdf)Προκηρυξη 2024.pdf1837 kB

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων

ΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Παρασκευή 28-06-2024 - ΘΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής την Παρασκευή 28-06-2024 θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης, σύμφωνα με την Πράξη 15/25-06-2024 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.
2. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οργανικά με τις αριθμ.: Φ.10.3.2/3932/25-06-2024 (ΑΔΑ: 9Ω6946ΝΚΠΔ-ΕΓ0), Φ.10.3.2/3933/25-06-2024 (ΑΔΑ: 666Ν46ΝΚΠΔ-Λ3Ν), Φ.10.3.2/3934/25-06-2024 (ΑΔΑ: 9Θ5Ε46ΝΚΠΔ-23Γ) και Φ.10.3.2/3935/25-06-2024 (ΑΔΑ: 90Η946ΝΚΠΔ-ΚΓ4) αποφάσεις της Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής την Παρασκευή 28-06-2024 θα παρουσιαστούν στη Σχολική Μονάδα οργανικής τοποθέτησης για ανάληψη υπηρεσίας. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια, είναι αποσπασμένοι ή υπηρετούν με θητεία πέραν της 30ης Ιουνίου 2024, οι οποίοι/ες θα αναλάβουν υπηρεσία με τη λήξη της άδειας, απόσπασης ή θητείας.
3. Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 68181/Ε2/18-06-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, για λόγους διευκόλυνσης, οι εκπαιδευτικοί που είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος από
άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 28-06-2024 με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους gov.gr και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής.
4. Επίσης, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., οι εκπαιδευτικοί, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2023-2024 σε άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα, οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης, και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οργανικής.
5. Οι αναπληρωτές/ αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί την Παρασκευή 28-06-2024 παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης. Τα σχετικά με την απόλυση έγγραφα θα αποσταλούν από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε αναπληρωτή/ αναπληρώτριας εκπαιδευτικού (01-07-2024 ή 02-07-2024).

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit