είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

7o teyxos eksofullo

 

7ο τεύχος

Διαβάστε on line το 7ο τεύχος

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=2385

έκδοση e-magazine και για φορητές συσκευές

 

5o teyxos eksofullo

6o teyxos eksofullo

5ο τεύχος

Διαβάστε on line το 5ο τεύχος

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=2349

6ο τεύχος

Διαβάστε on line το 6ο τεύχος

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=2355

3o teyxos eksofullo

4o teyxos eksofullo

3ο τεύχος

Διαβάστε on line το 3ο τεύχος

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=2319

έκδοση e-magazine και για φορητές συσκευές

http://iakalexan.byethost17.com/magazine3/

4ο τεύχος

Διαβάστε on line το 4ο τεύχος

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=2262

έκδοση e-magazine και για φορητές συσκευές

http://iakalexan.byethost17.com/magazine2/

1o teyxos eksofullo

2o teyxos eksofullo

1ο τεύχος

Διαβάστε on line το 1ο τεύχο;

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=2239

έκδοση e-magazine και για φορητές συσκευές

http://iakalexan.byethost17.com/magazine1/

2ο τεύχος

Διαβάστε on line το 2ο τεύχος

http://users.sch.gr/bstefan/keplinet/?p=2262

έκδοση e-magazine και για φορητές συσκευές

http://iakalexan.byethost17.com/magazine2/

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit