είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής ενημερώνει ότι την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου και έπειτα από την οριστικοποίηση του πίνακα των οργανικών κενών και υπεραριθμιών και τον οριστικό χαρακτηρισμό υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, θα ακολουθήσει η τοποθέτηση σε οργανικά κενά με την εξής σειρά:
Α) υπεραρίθμων εκπαιδευτικών
Β) - εκπαιδευτικών που παραμένουν στις Σχολικές Μονάδες ως υπεράριθμοι (και είχαν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης με τη διαδικασία των μεταθέσεων)
- εκπαιδευτικών που ζητούν μετάθεση από σχολείο σε σχολείο εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής (έχουν οργανική, ζητούν βελτίωση θέσης και είχαν υποβάλει σχετική αίτηση με τη διαδικασία των μεταθέσεων)
- εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση με τη διαδικασία των μεταθέσεων (όσοι είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
- εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την αριθ.: 31427/Ε2/27-03-2024 (ΑΔΑ: Ψ7Μ546ΝΚΠΔ-94Μ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων γενικής παιδείας
- εκπαιδευτικών που ανήκουν στην ειδική αγωγή και μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την αριθ.: 31417/Ε2/27-03-2024 (ΑΔΑ: 6Ξ2Ε46ΝΚΠΔ-ΟΚΘ) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων ειδικής αγωγής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Χαλκιδικής για τις προθεσμίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

ΠΡΑΞΗ 7η /18-04-2024-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ

Ι. Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής, μετά την Πράξη 07/18-04-2024 ανακοινώνει:
α) προσωρινό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών γενικής εκπαίδευσης και β) προσωρινό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών ειδικής αγωγής
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων ορίζεται από σήμερα Πέμπτη 18-04-2024 έως και Δευτέρα 22-04-2023, ώρα 10:00 π.μ.. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και θα ληφθούν υπόψη μόνο οι ενστάσεις που θα κατατεθούν εντός αυτής.
Επισημαίνεται ότι:
Α. Οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση μετά από αίτησή τους.

Β. Η υπεραριθμία στην κοινή ειδικότητα ΠΕ04 (01, 02, 03, 04, 05) διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθ. 36 του Ν. 4186/ 2013:

«18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ.100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν

Γ. Τα κενά που εμφανίζονται στους κλάδους τεχνικών ειδικοτήτων (π.χ. ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 κ.λ.π.) στα Γυμνάσια αφορούν το μάθημα της Τεχνολογίας και μπορούν να καλυφθούν από όλες τις ειδικότητες που έχουν ως Α΄ ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας: ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89.

ΙΙ. Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής, μετά την Πράξη 07/18-04-2024:
Καλεί όλους/ες τους/ τις εκπαιδευτικούς, με οργανική θέση στα σχολεία όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία στην ειδικότητά τους, να δηλώσουν: αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας. Σε περίπτωση που κάποιος/α εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλει αρνητική δήλωση.
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται από σήμερα Πέμπτη 18-04-2024 έως και την Τρίτη 23-04-2024, ώρα 10:00 π.μ.
Επισημαίνεται ότι οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την ενδεχόμενη τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση, μετά από αίτησή τους.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 78, ΠΕ 80, ΠΕ 81, ΠΕ 82, ΠΕ 83, ΠΕ 84, ΤΕ 02.02 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Δι

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024 - Υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2024-2025

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2024-25

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. 2024-25

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2024Α

Attachments:
FileFile size
Download this file (6ΒΖΙ46ΝΚΠΔ-ΝΗΓ.pdf)6ΒΖΙ46ΝΚΠΔ-ΝΗΓ.pdf1404 kB

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΟ

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΡ04/27-03-2024

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την αριθμ. 04/27-03-2024 Πράξη του ανακοινώνει την τοποθέτηση και διάθεση εκπαιδευτικών.

• Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή διατέθηκαν με την παρούσα Πράξη καλούνται να παρουσιαστούν την Πέμπτη 28-03-2024 στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης και τις επόμενες ημέρες στο/στα σχολείο/σχολεία διάθεσης για ανάληψη υπηρεσίας.
• Οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν θα κάνουν καινούργια πράξη ανάληψης, εφόσον έχουν ήδη κάνει στα σχολεία μετά την πρόσληψη.
• Προθεσμία υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις παραπάνω τοποθετήσεις και διαθέσεις ορίζεται μέχρι και την Παρασκευή 29-03-2024.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit