είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Έντυπα αιτήσεων αναγνώρισης μεταπτυχιακού - διδακτορικού τίτλου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δε χρειάζεται να υποβληθεί εκ νέου αίτηση αναγνώρισης συνάφειας Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού, από τους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλλει το παλιό έντυπο της αίτησης έως 02 Φεβρουαρίου 2023.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit