είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Οργανόγραμμα - Προσωπικό Διεύθυνσης 2023-2024

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δρ. Μανουσαρίδης Ζαχαρίας

Διευθυντής Δ.Ε. Χαλκιδικής

23710 22634

ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Πολυχρόνη Ελισάβετ

Προϊσταμένη Τμήματος Α’ Διοικητικού

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων, χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, φροντιστήρια-ΚΞΓ

23710 22634

Γκολόη Ιωάννα

Προσωπικό Μητρώο Εκπαιδευτικών, αλληλογραφία υπηρεσίας

23710 22134

Παρασκευοπούλου Ελένη

Τήρηση πρωτοκόλλου, Προσωπικό Μητρώο εκπαιδευτικών, ιθαγένεια αλλοδαπών, αρχείο υπηρεσίας

23710 21908

Σπανδώνης Αριστείδης

Ηλεκτρονική αλληλογραφία, αρχείο υπηρεσίας, ψηφιακές υπογραφές, δειγματοληπτικός έλεγχος φωτοαντιγράφων

23710 21908

 Θεοδοσιάδου Σοφία

 Γραμματειακή υποστήριξη τμήματος

  23710 23703

ΤΜΗΜΑ Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Βαγιωνά Άννα

Προϊσταμένη Τμήματος Β’ Οικονομικού

Μισθοδοσία μονίμων και αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού

Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη

23710 23703

Ματζάρης Αθανάσιος

Προϋπολογισμός/Αναλήψεις/Μητρώο Δεσμεύσεων/Σύστημα Πληρωμών & Δαπανών/Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων/έκδοση αποφάσεων μετακίνησης, οδοιπορικά, υπερωρίες μονίμων & αναπληρωτών ΤΠ, αποζημιώσεις Πανελλαδικών και ΚΠΓ, πρόσθετες αμοιβές

23710 23703

Σάγγου Νατάσα

Οδοιπορικά και υπερωρίες μονίμων και αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού, αποζημιώσεις Πανελλαδικών/ ΚΠΓ        

23710 23703

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μπουρμπούλιας Στυλιανός

Προϊστάμενος Τμήματος Γ΄ Προσωπικού

Υπηρεσιακή κατάσταση & μεταβολές εκπ/κών και διοικητικών υπαλλήλων, επιλογή στελεχών, παραιτήσεις & συντάξεις, δικαστικές υποθέσεις, πειθαρχικά, αξιολόγηση

23710 21714

Χατζηπέτρου Γεωργία

Άδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και διοικητικών, ψηφιακά πιστοποιητικά

23710 21019

Τσιοπούλου Μαρία

Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών, υπηρεσιακές μεταβολές εκπ/κών και διοικητικών υπαλλήλων, αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης & ποινικού μητρώου, επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών & στοιχείων Π.Μ.

23710 22634

Ανδρεαδάκης Πέτρος

Διαχείριση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

23710 21402

espa@dide.chal.sch.gr

Μποζίνης Νικόλαος

Μισθολογική & βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη μονίμων και αναπληρωτών εκπ/κών, γραμματειακή υποστήριξη διαχείρισης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ηλεκτρονική αλληλογραφία

23710 21019

espa@dide.chal.sch.gr

Τσέλη Γεωργία

Διαχείριση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μισθοδοσία αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

23710 21402

espa@dide.chal.sch.gr 

ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τσίκλου Ζωή

Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Κενά & πλεονάσματα, εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση μαθητών, χωροταξική κατανομή, αναλυτικά προγράμματα, ειδική αγωγή, κατ’ οίκον διδασκαλία, ενισχυτική διδασκαλία, οργάνωση και διενέργεια Πανελλαδικών Εξετάσεων

23710 21196

Κοκκόρα Γεωργία

Γραμματειακή υποστήριξη Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων, ΚΠΓ, Μαθητικοί διαγωνισμοί, Σχολικές Δραστηριότητες, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών

23710 21196

Θεοδώρου Ανθή

Myschool, Γραμματεία ΠΥΣΔΕ, κενά & πλεονάσματα, Υπεύθυνη Μαθητείας, Επαγγελματική Εκπαίδευση

23710 21714

Λαμπροπούλου Αικατερίνη

Γραμματειακή υποστήριξη τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων, Φυσικής Αγωγής

23710 22634

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit