είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Πράξη 15/25-06-2024 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής: Οριστικός Πίνακας τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά, παρ. 12 του άρθ. 15 του Π.Δ. 50/1996 (Γ’ φάση) –Αιτήσεις Αμοιβαίας Μετάθεσης-Προσωρινές τοποθετήσεις έως 31-08-2024

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 15/25-06-2024 Πράξη του:
Α. Έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, οριστικοποιεί τις τοποθετήσεις σε εναπομείναντα οργανικά κενά της Γ΄ φάσης (παρ. 12 του άρθ. 15 του Π.Δ. 50/1996).
Β. Όπως ορίζει η παρ.13 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996, καλεί τους/ τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις (βλ. άρθ. 10 του Π.Δ. 50/1996 και άρθ. 9 του Π.Δ. 100/1996), να υποβάλλουν αίτηση, υπογεγραμμένη (ψηφιακά ή σκαναρισμένη σε μορφή pdf ή μέσω gov.gr), από την Τετάρτη 26-06-2024 έως την Τρίτη 09-07-2024 ώρα 10:00 π.μ. (επισυνάπτεται έντυπο αίτησης).
Γ. Τοποθετεί προσωρινά τους/ τις εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής σε σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησης από 01-07-2024 έως 31-08-2024, για τις ανάγκες του ΠΣ myschool.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2024-2025

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΣΕΠ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΣΕΠ.pdf240 kB

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2024- 2025

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί, που θα κάνουν χρήση της σχετικής διευκόλυνσης παρακαλούνται στο σώμα της Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα εκδώσουν στο gov.gr να προσθέσουν το παρακάτω κείμενο:

«Είμαι ……………………………………………………………………………. (αποσπασμένος/η- βρίσκομαι σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού) και επιθυμώ για λόγους διευκόλυνσης, σύμφωνα με το αριθμ. 68181/18-06-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., να γίνει δεκτή η παρούσα υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να αναλάβω υπηρεσία: α) στο ………………………………………………………… (ονομασία σχολικής μονάδας ΔΔΕ Χαλκιδικής), στο οποίο ανήκω οργανικά /β) στο ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, καθώς βρίσκομαι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε..»

Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Αρ. Πρόσκλησης 29858/Η2/22-3-24 και 45201/Η2/29-4-24), μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Πράξη 14/14-06-2024 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής: Οριστικός πίνακας τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Β’ φάση) - Προσωρινός Πίνακας τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά, παρ. 12 του άρθ. 15 του Π.Δ. 50/1996 (Γ’ φάση)

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 14/14-06-2024 Πράξη του:
Α. Έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, οριστικοποιεί τις τοποθετήσεις σε εναπομείναντα οργανικά κενά της Β΄ φάσης (παρ. 11 του άρθ. 15 του Π.Δ. 50/1996).
Β. Ανακοινώνει τοποθετήσεις σε εναπομείναντα οργανικά κενά Γ΄ φάσης (παρ. 12 του άρθ. 15 του Π.Δ. 50/1996).
Προθεσμία ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά ορίζεται από την Παρασκευή 14-06-2024 έως την Τετάρτη 19-06-2024, ώρα 10:00 π.μ.

Μέτρα προστασίας μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα

Ενημερωθείτε για τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα των επόμενων ημερών.

Πράξη 13/07-06-2024 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής: Οριστικός πίνακας τοποθετήσεων σε οργανικά κενά (Α’ φάση) - Προσωρινός Πίνακας τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Β’ φάση)

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 13/07-06-2024 Πράξη του:


Α. Έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, οριστικοποιεί τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλει αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή μετάθεση εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής και των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής (το τρέχον έτος). (παρ. 7 του άρθ. 15 του Π.Δ. 50/1996).


Β. Ανακοινώνει τοποθετήσεις σε εναπομείναντα οργανικά κενά (παρ. 11 του άρθ. 15 του Π.Δ. 50/1996).
Προθεσμία ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά ορίζεται από την Παρασκευή 07-06-2024 έως την Τετάρτη 12-06-2024, ώρα 10:00 π.μ.

Πράξη 11/27-05-2024 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής: Ανακοινοποίηση Πίνακα Εναπομεινάντων Οργανικών Κενών για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση/ μετάθεση εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής με την υπ΄ αρίθμ. 11/27-05-2024 Πράξη του:
Έπειτα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, ανακοινοποιεί τον Πίνακα Εναπομεινάντων Οργανικών Κενών ως προς τους κλάδους: ΠΕ03 και ΠΕ04.04.

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των
Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι/ες έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε Σχολή ή Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 18 μέχρι και 28 Ιουνίου, στα εξεταστικά κέντρα που περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες Υ.Α. και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ανακοινωθεί.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit