είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Δελτίο Τύπου ΥΠΑΙΘ_Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς τις γραμμές 190, 210 και 262 του πίνακα.
 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ως προς τη γραμμή 40 του πίνακα.

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ εξεταστικής περιόδου 2022Β

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής ενημερώνει ότι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2022, βρίσκονται στα γραφεία της Διεύθυνσης (22ας Απριλίου & Μακεδονίας, στον Πολύγυρο, τηλ. επικοινωνίας: 2371021196).
Τα πιστοποιητικά επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους και στις ενδιαφερόμενες, αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει, σύμφωνα με το αριθμ. 62003/A5/2-6-2023 έγγραφο του Τμήματος Γ΄ της Δ/νσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διαβίβαση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Αναφορικά με ερωτήματα υποψηφίων των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ.2023 και 2ΓΕ.2023

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf256 kB

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου

Τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής/ οριστικός πίνακας

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit