είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

39753_2023 Διαβίβαση Ανακοινώσεων-Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης των εγγεγραμμένων στον κυρωμένο τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Κυρωμένος τελικός πίνακας επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ΔΕ Χαλκιδικής

ΠΡΑΞΗ 6η/06-04-2023_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ_ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής, μετά την Πράξη 06/06-04-2023 ανακοινώνει:
α) προσωρινό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών γενικής εκπαίδευσης και β) προσωρινό πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών ειδικής αγωγής
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί του πίνακα ορίζεται από σήμερα Πέμπτη 06-04-2023 έως και Τρίτη 11-04-2023, ώρα 10:00 π.μ.. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και θα ληφθούν υπόψη μόνο οι ενστάσεις που θα κατατεθούν εντός αυτής.
Επισημαίνεται ότι:
Α. Οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση μετά από αίτησή τους.

Β. Η υπεραριθμία στην κοινή ειδικότητα ΠΕ04 (01, 02, 03, 04, 05) διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθ. 36 του Ν. 4186/ 2013:

«18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ.100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν.»

Γ. Τα κενά που εμφανίζονται στους κλάδους τεχνικών ειδικοτήτων (π.χ. ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 κ.λ.π.) στα Γυμνάσια αφορούν το μάθημα της Τεχνολογίας και μπορούν να καλυφθούν από όλες τις ειδικότητες που έχουν ως Α΄ ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας: ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89.

Ταυτόχρονα, στα σχολεία, όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης ειδικότητας να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται από σήμερα Πέμπτη 06-04-2023 έως και Τρίτη 11-04-2023, ώρα 10:00 π.μ.
Επισημαίνεται ότι οι χαρακτηρισμένοι ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση, μέχρι την ενδεχόμενη τοποθέτησή τους σε νέα οργανική θέση, μετά από αίτησή τους.

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση ΕΑΕ

Ανακοινώνεται ο πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών ΕΑΕ (αιτούντων βελτίωση και νεοδιόριστων) για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση.
Ενστάσεις σχετικές με τον πίνακα θα υποβάλλονται από 06-04-2023 μέχρι και 12-04-2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_1: Στον συνημμένο πίνακα περιλαμβάνονται τα μόρια συνολικής υπηρεσίας, δυσμενών συνθηκών και οικογενειακής κατάστασης. Τα μόρια εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης θα συμπεριληφθούν στον πίνακα μοριοδότησης, που θα αναρτηθεί μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και θα συμπεριλαμβάνει και τα στοιχεία των μετατεθέντων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_2: Στον συνημμένο πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ. Τα στοιχεία τους θα συμπεριληφθούν στον πίνακα μοριοδότησης, που θα αναρτηθεί μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_3: Οι αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης των αιτούντων βελτίωση, των νεοδιόριστων και των μετατιθεμένων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν αργότερα κατόπιν πρόσκλησης υποβολής αίτησης, που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χαλκιδικής.

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΔΔΕ Χαλκιδικής

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση Γενικής Αγωγής

Ανακοινώνεται ο πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών (αιτούντων βελτίωση και νεοδιόριστων) για Βελτίωση ή Οριστική Τοποθέτηση.
Ενστάσεις σχετικές με τον πίνακα θα υποβάλλονται από 06-04-2023 μέχρι και 12-04-2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_1: Στον συνημμένο πίνακα περιλαμβάνονται τα μόρια συνολικής υπηρεσίας, δυσμενών συνθηκών και οικογενειακής κατάστασης. Τα μόρια εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης θα συμπεριληφθούν στον πίνακα μοριοδότησης, που θα αναρτηθεί μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών και θα συμπεριλαμβάνει και τα στοιχεία των μετατεθέντων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_2: Στον συνημμένο πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι μετατέθηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ. Τα στοιχεία τους θα συμπεριληφθούν στον πίνακα μοριοδότησης, που θα αναρτηθεί μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ_3: Οι αιτήσεις βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης των αιτούντων βελτίωση, των νεοδιόριστων και των μετατιθεμένων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν αργότερα κατόπιν πρόσκλησης υποβολής αίτησης, που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χαλκιδικής.

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΔΔΕ Χαλκιδικής

Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

34740_2023 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit