είσοδος...

 

Nomothesia title

law

 Protypa title 2

Documents Graphic

 

Ekdromes

 ekdromi

 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+

Αναρτήσεις Διεύθυνσης στη Διαύγεια

diavgeia s

Βεβαιώσεις Μισθοδοσίας

LOGO GGPS new

Ενημέρωση για θέματα Μαθητείας

logo mathiteia

Εκδηλώσεις


Η εκπαίδευση αλλιώς... υπό το πρίσμα της ΔΔΕ Χαλκιδικής

Αναφορικά με ερωτήματα υποψηφίων των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ.2023 και 2ΓΕ.2023

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Attachments:
FileFile size
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf256 kB

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου

Τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής/ οριστικός πίνακας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Κατόπιν εξέτασης κατά την με αριθ. 10/26.05.2023 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής επί των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση γενικής και ειδικής αγωγής. Στους παρόντες πίνακες περιλαμβάνονται επίσης τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές.

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών, Πράξη 10/26-05-2023 – Προθεσμία υποβολής Αίτησης Βελτίωσης/Ορ. Τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής

Α. Από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι/ οι οποίες χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι με την Πρ.07/11-04-2023.
Προθεσμία ενστάσεων επί των παραπάνω τοποθετήσεων ορίζεται έως και την Δευτέρα 29-05-2023, ώρα 9:00 π.μ.
Β. Οι εκπαιδευτικοί που:
α) παραμένουν στις Σχολικές Μονάδες ως υπεράριθμοι (και είχαν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσης με τη διαδικασία των μεταθέσεων)
β) ζητούν μετάθεση από σχολείο σε σχολείο εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής (έχουν οργανική, ζητούν βελτίωση θέσης και είχαν υποβάλει σχετική αίτηση με τη διαδικασία των μεταθέσεων)
γ) υπέβαλαν αίτηση για οριστική τοποθέτηση με τη διαδικασία των μεταθέσεων (όσοι είναι στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
δ) μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής με την αριθ.: 23864//Ε2/02-03-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΖΣ46ΜΤΛΗ-ΣΤ6) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων γενικής παιδείας
ε) ανήκουν στην ειδική αγωγή και μετατέθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής με την αριθ.: 23837/Ε2/02-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΑΖ846ΜΤΛΗ-Ρ1Η) Υπουργική Απόφαση μεταθέσεων ειδικής αγωγής
καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για μετάθεση εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής (βελτίωση) ή οριστική τοποθέτηση σε οργανικό κενό από την Δευτέρα 29-05-2023 έως και την Παρασκευή 09-06-2023.
Για το λόγο αυτό αναρτώνται: α) πίνακας με οργανικά κενά γενικής παιδείας και β) πίνακας με οργανικά κενά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης για οριστική τοποθέτηση/ βελτίωση των παραπάνω εκπαιδευτικών, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Επισημαίνεται ότι:
1. Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι, εφόσον δεν μετατεθούν εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής (βελτίωση)- δηλαδή παραμείνουν στην οργανική τους θέση- και με την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024 διαπιστωθεί ότι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι διατίθενται για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες όλων των ομάδων σχολείων συγκρινόμενοι με τους υπόλοιπους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς βάσει μονάδων μετάθεσης, όπως προκύπτει από την παρ. 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 και το άρθρο 12 του Π.Δ. 100/1997.
2. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν και σχολεία όπου δεν έχουν ανακοινωθεί οργανικά κενά, στα οποία μπορεί να δημιουργηθούν κενά από εσωτερικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών.
3. Για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθ. 16 και 21 του Ν. 3699/2008, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθ. 48 του Ν. 4415/2016 και το άρθ. 48 του Ν. 4692/2020.

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2023 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα-Εξεταστικά Κέντρα

Εγκύκλιος Διορισμών ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8

Copyright © 2013 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής

Σχεδίαση - Υλοποίηση: Ψάρρα Αργυρώ ΠΕ19 

Αναβάθμιση: Ψάρρα Αργυρώ, Αλεξανδρής Ιάκωβος

JoomSpirit